Kéziratbeküldés

 

Ellenőrzőlista a kézirat beküldéséhez

Arra kérjük a szerzőinket, hogy a kéziratuk beküldése előtt ellenőrizzék, hogy az anyag megfelel-e az alábbi kritériumoknak.
A nem megfelelően előkészített kéziratokat a szerkesztőség elutasíthatja.

 • A kézirat nem jelent meg már más folyóiratban, illetve nem lett beküldve még sehová megjelenítésre.
 • A dokumentum megfelel a szerzői útmutató formai követelményeinek.
 • A kézirat Microsoft Word (.doc, .docx) vagy Open Office (.odt) formátumú.
 • Ha a kézirat tartalmaz ábrákat vagy táblázatokat, azok külön, szerkeszthető fájlként csatolva vannak a beküldéskor.

 

Szerzői útmutató

Az Evangéliumi Fókusz a kéziratokat elsődlegesen online fogadja, melyet kérünk a főszerkesztő e-mail címére elküldeni (bajip@ccbce.com). Amennyiben kérdés merül fel, a kézirat-beadással kapcsolatban a fenti e-mail címen lehet a szerkesztőséggel kapcsolatba lépni.

Mivel a folyóirat évente kétszer (tavasszal és ősszel jelenik meg) kérjük szerzőinket, hogy a kéziratok alábbi leadási határidejére ügyeljenek:

Őszi szám: 
– magyar nyelvű kézirat esetén – október 1.
– angol nyelvű kézirat esetén – szeptember 1.

Tavaszi szám:
– magyar nyelvű kézirat esetén – április 1.
– angol nyelvű kézirat esetén – március 1.

 

A kézirat terjedelme

A folyóirat a tanulmányok rovatba minimum 4000 és maximum 8000 szó terjedelembe fogad cikkeket, melyek ezután lektorálási folyamaton mennek keresztül. Ezen felül minden beküldött tanulmányhoz kérünk egy maximum 1500 karakteres (szóközökkel) rövid összefoglalót (absztraktot), illetve 3-5 a cikk lényegét megragadó kulcsszót.

Kitekintő rovatunkba maximum 2000 szavas rövid írásokat, recenzió rovatunkba pedig maximum 2000 szavas könyv, vagy egyéb kiadvány ismertetőket várunk.

A kézirat terjedelmi korlátjainak indokolatlan túllépése miatt, a szerkesztőbizottság a beküldött anyagot elutasíthatja.

 

A kézirat formai követelményei

Szerzőinket kérjük, hogy a beküldött kézirat törzsszövegét lehetőleg Georgia betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárt módon formázzák szimpla sorközzel. A tanulmányok rovatban sorszámozással tagolják a szöveget ahol az első fejezet a bevezetés legyen, és az utolsó két fejezet az összefoglalás/konklúzió és irodalomjegyzék legyen. A szövegen belüli fő fejezeteket számokkal jelöljék, ha alfejezetek szükségesek, akkor azokat új sorba, félkövér fonttal de számok nélkül jelöljék.

Kérjük szerzőinket, hogy a szöveg végén az irodalomjegyzék előtt közvetlenül helyezzék el esetleges köszönetnyilvánításaikat, támogató intézményeiket, szervezeteiket vagy ösztöndíjaikat.

A szöveg kiegészítéseiként lábjegyzetek megengedettek, de ezek is beleszámítanak a kézirat megengedett szószámába.

Ábrák és táblázatok használata esetén kérjük szerzőinket, hogy azokat külön számozzák (pl.: 1. ábra, 3. táblázat), és a szövegben is helyezzék el, valamint küldjék el nekünk külön fájlban. Az ábrák felbontásánál kérjük, hogy minimum 300 Dpi minőségben készüljenek.

 

Szövegközi hivatkozások

Amikor szerzőink bibliai részletekre hivatkoznak, akkor ezeket a szövegen belül a következő formátumban tegyék a mondatok végén (3Móz 10,17–20; Jn 3,16).

Amikor szerzőink szakirodalmi megállapításokra hivatkoznak, akkor kérjük, hogy a szövegen belül lábjegyzetben jelezzék ezt röviden a következő formában: Szabó 2002; Tóth, Kovács 2017. Illetve 3 vagy több szerzős művek esetén: Szabados et al. 2018 formát használják. Szó szerinti idézés esetén a szövegben kérjük az „idézőjel” használatát, illetve a hivatkozásban a pontos oldalszámot is megjeleníteni (pl.: Szalai 2000, 29. o.).

Internetes források esetén a szövegközi hivatkozás lábjegyzete tartalmazza a teljes linket, illetve annak megnyitásának legutolsó dátumát.

Például: http://divinity.szabadosadam.hu/?p=21033 Letöltve: 2018. november 9.

 

Irodalomjegyzék

A tanulmányok szövegét utolsó fejezetként a kötelező irodalomjegyzék követi, ahol a következő formában kérjük megadni a hivatkozásokat.

Folyóiratban megjelent cikkek esetén:

Reifman, A., Villa, L. C., Amans, J. A., Rethinam, V., Telesca, T. Y. (2001): Children of Divorce in the 1990s: A Meta-Analysis. Journal of Divorce and Remarriage, 36(1–2), 27–36.

Könyvek esetén:

Rogers, C. (1961): On Becoming a Person. Houghton Mifflin Company, Boston.

Szerkesztett tanulmánykötetek esetén:

Myers, D. G. (2000): A Levels of Explanation View. In: Johnson, E. L., Jones, S. L. (eds.): Psychology and Christianity: Four Views. Inter Varsity Press, Downers Grove, 54–83.

 

A szerkesztés folyamata

 1. A beküldött kéziratot a főszerkesztő és/vagy a szerkesztőbizottság egyik tagja formai és tartalmi szempontból ellenőrzi, hogy megfelel-e az folyóirat követelményeinek.
 2. A kézirat anonimizálása után a főszerkesztő felkér egy az adott témában jártas lektort, aki megvizsgálja a kéziratot mélyebben, tartalmi szempontból és tanácsokat fogalmaz meg az esetleges javításokkal kapcsolatban. Ezután a lektor négyféle javaslatot tehet a szerkesztőbizottságnak:
  1. A kézirat változtatások nélküli leközlése ajánlott.
  2. A kézirat kisebb változtatásokkal, de leközölhető.
  3. A kézirat nagyobb változtatások, strukturális átalakítások után leközölhető.
  4. A kézirat szakmai színvonala és/vagy tartalmi mondanivalója miatt leközlése a folyóiratban nem ajánlott.
 3. A szerző ezután megkapja a lektori véleményt és a szerkesztőbizottság döntését. Ezután ha vannak a lektor által kért változtatások, akkor kérjük szerzőinktől, hogy ezeket javítsák. Ha valamelyik lektori javítási javaslattal nem értenek egyet, akkor ezt egy a főszerkesztőnek elküldött kísérőlevélben szakmailag indokolják.
 4. A végső javított kéziratot olvasó szerkesztjük, tördeljük, és a publikálásra kész verziót utolsó átolvasásra átküldjük szerzőinknek. Ekkor már csak elütések, és kisebb formázási problémák korrekciója lehetséges.
 5. A szerző visszajelzése után pedig a cikk megjelenik az Evangéliumi Fókusz következő számában.

 

Kéréseink figyelembevételét előre is köszönjük!

A szerkesztőbizottság