Víziónk

 

Az „Evangéliumi Fókusz” nevet azért választottuk, mert hisszük, hogy az életünket, teológiánkat
és látásmódunkat a körülöttünk lévő világról egyedül az evangélium fényében tudjuk helyesen
látni. Ezért folyóiratunk célja, hogy lehetőséget adjon teológiával és/vagy társadalmi kérdésekkel
foglalkozó szakembereknek, hallgatóknak vagy lelkes érdeklődőknek, hogy egy adott témával
kapcsolatos elmélyült kutatásukat színvonalas, sok ember által olvasható formában közzé
tegyék. A szerkesztőség szívesen fogad olyan teológiai témájú (pl.: exegézis-írásmagyarázat,
hitéleti gyakorlatok, rendszeres teológia, keresztény szolgálat gyakorlata… stb.)
tanulmányokat, melyek segítenek mind a gyakorló igehirdetőknek, mind az egyes teológiai
kérdésekben elmélyülni vágyó keresztény embereknek mélyebben és alaposabban megérteni
a Szentírás adott területtel kapcsolatos üzeneteit. Folyóiratunk kiemelt értéknek tartja az egyház
hitének közös örökségét és annak jobb megismerését, ezért adott felekezetek hitelvi
részletkérdéseinek elemzése csak kifejezetten indokolt esetben jelenhet meg (pl.: tematikus
szám a különböző végidős nézetekről az egyházban).

A folyóirat nevének második része, a „Teológia és Társadalom” arra utal, hogy szeretnénk
lehetőséget adni olyan hívő szakembereknek is publikálásra, akik egyedül vagy teológusokkal
összefogva társadalomtudományi közelítésű és módszertanú kutatást végeznek,
de eredményeiket szeretnék az evangéliumi hit fényében vizsgálni. Hisszük azt, hogy a keresztény
teológiának ma is van mondanivalója korunk társadalmi jelenségeivel kapcsolatban, de ahhoz
hogy mindezeket jól értsük, és magyarázzuk, szükségünk van azokra a színvonalas és vállalható
eredményekre, amit a társadalomtudományok adnak a kezünkbe. Tudjuk, hogy gyülekezeteink
tagjai között találhatunk a szakmájukat magas színvonalon gyakorló társadalomkutatókat
(pl.: közgazdászok, szociológusok, pszichológusok, geográfusok… stb.) akik saját speciális
ismereteikkel, de az evangéliumi teológia nézőpontjából segíthetnek megérteni a hívők
közösségének, hogy mi folyik körülöttük a társadalomban, melynek az egyház is szerves része.

A folyóirat három típusú rovatba fogad írásokat:

A hosszabb lélegzetű tanulmányok (4000-8000 szó) a szerzőink adott témában való
kutatásainak eredményeit, tartalmazza. E cikkek egy szakmai lektorálási folyamaton esnek
majd át, ami segít szerzőinknek emelni a végső leközölt anyag színvonalát. Fontos, hogy
a tanulmányok konklúziójában minden szerzőnek világosan meg kell fogalmaznia, az
eredményeinek hitéletre, egyházi gondolkodásra vagy gyakorlatra való alkalmazhatóságát.

Kitekintő rovatunkban olyan rövidebb (max. 2000 szó) írásokat várunk, melyek gyors és világos
evangéliumi reakciókat fogalmaznak meg egy aktuális esemény, hír vagy jelenség kapcsán, mely
a keresztény világban történik. Itt fontos, hogy szerzőink mutassák be pontosan a jelenséget,
és utána térjenek rá hozzászólásaikra.

Végül recenzió rovatunkba olyan ismertetőket (max. 2000 szó) várunk frissen megjelent
keresztény könyvekről vagy egyéb kiadványokról (pl.: videó, segédlet…stb.), mely röviden
összefoglalja miért érdemes ezeket a hívő embereknek kézbe venni.
A folyóirat saját honlappal rendelkező, nyílt hozzáférésű (ún. open access) periodika,
melyet egy felekezetközi, szakmai szerkesztőbizottság felügyel.